DŮLEŽITÉ INFORMACE

Milí hosté, připravili jsme pro Vás souhrn důležitých informací a dovolíme si Vás požádat o Vaše pozorné pročtení.
Děkujeme za pochopení.
COVID-19
V Hotelu Katerina je pohodlí, zdraví, bezpečnost a ochrana našich hostů i zaměstnanců vždy na prvním místě. Rádi bychom Vás ujistili, že neustále udržujeme nejvyšší úroveň standardů ochranných opatření ve všech prostorách našeho hotelu.

Kvůli současné pandemii COVID-19 byla zavedena dodatečná opatření k zajištění Vašeho pohodlí a bezpečnosti. Náš tým nepřetržitě sleduje měnící se situaci a respektuje stávající i nové směrnice Světové zdravotnické organizace a dalších příslušných zdravotnických a vládních úřadů. Naše interní pravidla fungování hotelu v jednotlivých střediscích ihned těmto pokynům a pravidlům přizpůsobujeme. Všichni naši zaměstnanci prochází pravidelnými školeními.

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci dodatečných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 byla na Hotelu Katerina zavedena následující vylepšená opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti hostů i zaměstnanců:

provádíme pravidelné teplotní kontroly všech hostů i zaměstnanců, platí zde standardní protokoly pro manipulaci s teplotními detekcemi 37,5 °C a vyšší

pro hosty jsou během jejich pobytu na recepce hotelu k dispozici osobní ochranné pomůcky, jedná se o dezinfekční prostředky na ruce a jednorázové rukavice

všichni zaměstnanci v celém hotelu jsou vybaveni vhodnými osobními ochrannými prostředky

všichni zaměstnanci prochází novými školeními v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně správných postupů při používání vybavení OOP, zvyšování povědomí o sociální distanci a protokolů o oznámení případů onemocnění COVID-19

ve všech střediscích hotelu dochází k významnému nárůstu pravidelné dezinfekce

zvýšená frekvence úklidu a dezinfikování všech styčných povrchů ve veřejných prostorách hotelu a v pokojích – zaměření na často používané prvky, jako jsou kliky dveří, zábradlí apod.

byla zavedena zvýšená antivirová dezinfekční opatření pro styčné plochy v pokojích hotelu, např. telefony, noční stolky apod.

prádlo, povlečení a ložní prádlo je práno při dostatečně vysokých teplotách, aby byla zajištěna sterilizace

zvýšené používání antivirových dezinfekčních opatření ve wellness a relaxačním salonku

Děkujeme, že respektujete pravidla týkající se bezpečného, a tím pohodlného pobytu v Hotelu Katerina. Jsme v tom společně.

Informace k rezervaci
Selfservis recepce a Váš osobní účet

Věříme, že několik let naší práce, věnované zavedení nejmodernějších technologií, náležitě oceníte. Koncepce automatizovaného hotelu je velmi prostá – všechny formální záležitosti, týkající se registrace a plateb, se provádí automaticky. Máte možnost kdykoliv zkontrolovat stav Vašeho účtu. Objednávání doplňkových služeb se rovněž provádí pomocí Vašeho osobního účtu nebo telefonicky. Informace pro přihlášení k Vašemu osobnímu účtu najdete v e-mailu, který jste obdrželi hned po vytvoření rezervace.

Check-in a Check-out

Check-in od 15:00 hodin
Check-out do 11:00 hodin

Odhlášení z pokoje je do 11.00 hodin. Uvolněte, prosím, pokoj včas, aby mohl být připraven pro další hosty. Pokud chcete odjet později, zavolejte, prosím, na recepcí a domluvte si možnost a čas Vašeho pozdějšího odjezdu.

Soukromé wellness a masáže

Pokud jste si objednali wellness služby nebo masáž a Váš termín byl potvrzen, můžete si být jistí, že v určenou dobu Vás vyzvedne zaměstnanec hotelu přímo na pokoji a doprovodí Vás na místo.

Pokud máte zájem o wellness nebo masáže, prosím podívejte se na naší nabídku a kontaktujte recepci.

Snídaně

Posnídat můžete v restauraci v přízemí hotelu v čase 8.00 – 10.00 hodin. Snídaňové menu je k dispozici na pokoji. Snídaně nejsou v ceně ubytování. Platba za snídaně může být uhrazena přes hotelový účet nebo můžete zaplatit přímo v restauraci.

Pokojová karta

Při odjezdu ponechejte kartu v pokoji. V opačném případě odepíšeme z Vašeho účtu částku 100,- Kč. Pokud jste pokojovou kartu ztratili nebo zlomili, můžete si zhotovit duplikát na samoobslužné recepci. Děkujeme za pochopení.

Doklad za ubytování a služby

Doklad obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu, a rovněž si jej můžete kdykoliv stáhnout z Vašeho osobního účtu.

Minibar

Platbu za minibar odepíšeme z Vašeho účtu po Vašem odjezdu. Pokud chcete zaplatit za nápoje z minibaru hotově, zanechte, prosím, potřebnou částku, vypočtenou podle podle ceníku, který naleznete v přílohách hotelového manuálu.

Polštáře

Na postele jsme pro Vás připravili antialergické polštáře o velikosti 50*70. Avšak pro Vaše pohodlí jsme ještě položili do skříně polštáře péřové o velikosti 40*60. Váš sladký sen je pro nás velmi důležitý.

Úschovna kol

Úschovna kol se nachází na pravé straně parkoviště (zděná budova), otevřete ji pomocí klíče (kartičky) od pokoje.

Půjčovna kol

Přejete-li si zapůjčit kola pro Vás i celou Vaši rodinu, kontaktujte telefonickou recepci.

Parkování

Parkování na hotelovém parkovišti je zdarma. Parkoviště je monitorováno kamerovým systémem. Ke každému pokoji je k dispozici 1 parkovací místo. Pro apartmán dvě místa.

Ubytovací řád Hotelu Katerina
Hotelový řád Hotelu Katerina

Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 1. Hotel poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni hotelu.
 2. Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.
 3. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu zaregistrovat na samoobslužné recepci, předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas, podepsat registrační kartu.
 4. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb pro zahraniční klienty.
 5. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 15:00 do 24:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 15:00 hod je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby hotelem.
 6. Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 24:00 hod není hotel povinen ubytovat.
 7. Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout pokoj jiný.
Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 1. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení, pouze pokud byly uložené v hotelovém trezoru, či převzaty hotelem do úschovy nebo pokud došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka hotelu. Osobní trezory jsou zabudovány v pokojích. Rádi bychom Vás informovali, že hotel nenese odpovědnost za uschované věci v trezoru na pokoji či vlastním osobním trezoru. Instrukce k obsluze trezoru jsou uložené uvnitř.
 2. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.
Obecná pravidla ubytování

 1. K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory hotelu. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8 do 22 hodin. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.
 2. V případě onemocnění či poranění hosta hotel zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je hotel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.
 3. Ve všech prostorách hotelu není dovoleno kouřit. V případě nedodržení si Vám dovolíme naúčtovat částku 10 000 Kč.
 4. Hosté hotelu nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách hotelu. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
 5. Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi, a to jak ve všech prostorách hotelu, tak v zámeckém parku.
 6. V hotelu platí zákaz vodění domácích mazlíčků.
 7. Od 22 do 7 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
 8. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.
 9. Ve výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.
 10. V prostorách hotelu není povoleno konzumovat vlastní nápoje a potraviny.
 11. Informace o cenách hotelových služeb jsou k dispozici na webových stránkách hotelu.
 12. Management hotelu přivítá jakékoli návrhy na zlepšení a zároveň děkuje i za kritické připomínky.
 13. Hosté jsou povinni seznámit se s hotelovým řádem a dodržovat ustanovení tohoto hotelového řádu. V případě, že je host poruší, má hotel právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.
 14. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.
Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 1. Ve veškerých prostorách hotelu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
 2. Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 3. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby neschopné samostatného pohybu není možné z bezpečnostních důvodů ubytovat ve 3 NP , tj. v apartmánu.
 4. Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na hotelovém majetku.
 5. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.
Odjezd z hotelu

 1. Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno hotelem předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 11:00 hod posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat hostu pobyt za další den, popř. alespoň jeho část.
 2. Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře.
 3. Při odjezdu ponechejte kartu v pokoji. V opačném případě odepíšeme z Vašeho účtu částku 100,- Kč.
 4. Pokud jste pokojovou kartu ztratili nebo zlomili, můžete si zhotovit duplikát na samoobslužné recepci. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 100,- Kč. Děkujeme za pochopení.
 5. Platbu za minibar odepíšeme z Vašeho účtu po Vašem odjezdu. Pokud chcete zaplatit za nápoje z minibaru hotově, zanechte, prosím, potřebnou částku, vypočtenou podle podle ceníku, který naleznete v přílohách hotelového manuálu.
 6. Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.
 7. Doklad obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu, a rovněž si jej můžete kdykoliv stáhnout z Vašeho osobního účtu.
Informace o nakládání s osobními údaji

 1. Společnost Hotel Katerina s.r.o., IČO: 03680096 se sídlem Znojmo 669 02 61, Na Valech 1556/7 (dále jen "Správce") zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") a dalšími právními předpisy. Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, on-line portálů. apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození mohou být zpracovány za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen "smlouva") a za účelem uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích v platném znění. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění.
 2. Osobní údaje bude hotel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených hotelem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných hotelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Host má dále právo získat od hotelu osobní údaje, které se hosta týkají a údajů, jež hotelu poskytnul. Hotel na základě písemné žádosti hosta poskytne údaje bez zbytečného odkladu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Kontaktní údaje hotelu: Hotel Katerina, Na Valech 1556/7, 669 02 Znojmo.
Tento ubytovací řád nabývá platnosti dne 1. 1. 2018

Ing. Ivan Kuzin
Ředitel Hotelu Katerina


Ochrana osobních údajů - GDPR
Společnost Hotel Kateriba s.r.o. IČO: 036 800 96 se sídlem Znojmo 669 02, Na Valech 1556/7 (dále jen „Správce") zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR") a dalšími právními předpisy.

Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, online portálů apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje poskytnuté od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, emailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození mohou být zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen „smlouva") a za účelem uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občasného průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovávány za účelem plnění povinnosti Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovávány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, číslo cestovního dokladu, státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být Správcem zpřístupněny orgánům státní správy nebo samosprávy v souladu s výše citovanými zákony.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, číslo pokoje a datum narození mohou být zpřístupněny subjektům, u nichž bude Správce uplatňovat svá práva ze smlouvy (zejména soudy, notáři, exekutoři).

Výše uvedené osobní údaje jsou za akceptace zásady minimalizace údajů a dalších zásad vyplývajících z GDPR a souvisejících předpisů minimem, které Správce požaduje za účelem plnění svých práv a povinností, která vyplývají z výše popsaných smluv uzavíraných se subjekty údajů a dále ze shora citovaných zákonů.

Uvedením emailové adresy ubytovávaná osoba uděluje správci dobrovolně souhlas se zpracováním tohoto osobního údaje za účelem zasílání obchodních a marketingových nabídek a sdělení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv odvolán. Emailová adresa bude automatizovaně zpracována zaměstnanci Správce a třetím osobám nebude zpřístupněna.

Citlivé údaje Správce obvykle nezpracovává a od subjektů údajů tedy nepožaduje. Výjimkou mohou být údaje o zdraví subjektu údajů, které subjekt údajů Správci dobrovolně poskytne. Takové údaje pak Správce může využít k tomu, aby subjektu údajů nabídl kvalitnější služby a splnil konkrétní přání subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má dále právo odvolat svůj souhlas se zpracovním osobních údajů, jsou-li údaje správcem zpracovávány na základě tohoto souhlasu.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce
Hotel Katerina, s.r.o.
Na Valech 1556/7, 669 02 Znojmo
Ing. Ivan Kuzin, Ředitel Hotelu Katerina
kuzin@hotelkaterina.cz

Ochrana spotřebitele
Informace na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Informační oznámení EET
Informační oznámení EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Pravidla pro použití cookies
Pravidla pro užívání cookies

Webová stránka hotelkaterina.cz používá cookies, což jsou malé datové soubory, které jsou na Vašem počítači nebo mobilním zařízení uloženy internetovým prohlížečem při návštěvě webové stránky. Cookies používáme pro nastavení obsahu stránek a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky.

Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete je pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo opustit naši stránku. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek.